ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย

[Total: 151 Average: 5]

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย ต้องทำอย่างไรค้ะ wanwan025


ตอบ: ไม่เป็นไรค่ะ เพราะเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ขายสินค้าหรือบริการ กิจการมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีขายเราต้องออกใบกำกับภาษีขายเพื่อแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากรค่ะ wanwan012 wanwan029

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top