ลูกค้า 1 โอนเงินค่าบริการ เข้าบัญชี หักค่าธรรมเนียม ธนาคาร บันทึกบัญชี

ลูกค้า โอนเงิน ค่าบริการ เข้าบัญชี

โอนเงินเข้าบัญชี

ลูกค้า โอนเงิน ค่าบริการ เข้าบัญชี

ลูกค้าโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชี โดนหักค่าธรรมเนียม ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ในกรณีที่กิจการถูกหักค่าธรรมเนียมธนาคาร ต้องบันทึกบัญชีดังนี้

เดบิท เงินฝากธนาคาร
เดบิท ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เครดิต ลูกหนี้การค้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 8, 2021

Scroll to Top