รายได้จากการขายสด #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Revenue from live sales

รายได้จากการขายสด

รายได้จากการขายสด คือ (Revenue from live sales)?

รายได้จากการขายสด หมายถึง การขายสินค้าและรับเงินสดทันที

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รายได้จากการขายสด ?

1.เมื่อกิจการขายสินค้าและรับเงินสดทันที

 

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top