รายได้ค้างรับ อยู่หมวดไหน

รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ คืออะไร

รายได้ ค้างรับ (Accrued Incomes) หมายถึง กิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระและมีสิทธิในการเรียกร้องเงินในอนาคต ซึ่งจะถูกปรับปรุงบัญชีเป็นรายงานส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ เป็นต้น

รายได้ค้างรับ อยู่หมวดไหน

รายได้ค้างรับ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

รายได้ค้างรับ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 9, 2021

Leave a Comment

Scroll to Top