รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร

รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร

รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัท ต้องทำอย่างไร

ตอบ: หุ้นส่วนทุกคนต้องประชุมตกลงกันเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ใครเป็นผู้ทำ ผู้สอบ และผู้จดจัดตั้งกิจการขึ้นมา

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร
Scroll to Top