ราคาขายของสินทรัพย์ จะหาได้จากไหน

กิจการสามารถหาราคาขายของสินทรัพย์ได้จาก

1.ราคาตามสัญญาซื้อขาย อาจจะปรับปรุงด้วยต้นทุนโดยตรงจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
2.ราคาตลาด 2.ราคาตามประเมินราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทรัพย์สิน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top