รับทำบัญชี

[Total: 313 Average: 5]

รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ ร้านทอง ราคาถูก อิสระ ฟรีแลนซ์ ยื่นภาษี ร้านอาหาร คลีนิก

เจ้าของกิจการอาจจะกำลังอยู่ในภาวะสงสัยพนักงานตัวเองว่าเป็นโจร ซึ่งจะต้องดูด้วยว่าหน้าทีในการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและหน้าที่ในการเก็บเงินสดที่เป็นรายรับ- รายจ่ายเงินต่างๆ (หรือฝ่ายการเงิน) เป็นคนๆ คนเดียวกันหรือไม่ เพราะหากทั้ง 2 หน้าที่เป็นคนๆ เดียวกันเมื่อไหร่ กว่าครึ่งของความแน่ใจ ที่จะเกิดเหตุการณ์ยักยอกเงินของกิจการเข้ากระเป๋าตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบัญชีหรือแต่งตัวเลขให้สมเหตุสมผลว่ามีการจ่ายออกไปจริง และยังมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีอย่างครบถ้วน หรือแม้แต่ค่อยๆ ตอดทีละเล็กละน้อยก็ตาม หากคนบันทึกบัญชีและคนอนุมัติการจ่ายเงินเป็นคนๆ เดียวกันเมื่อไหร่ส่วนใหญ่กิจการแทบไม่มีกำไรหรือเจ๊งทุกราย การป้องกันพื้นฐานคุณจะต้องแยกหน้าที่ดังกล่าวออกจากกัน ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน หรือหากคุณไม่ไว้ใจคนอื่นในเรื่องการรับ-จ่ายเงิน ก็สามารถจ้างเฉพาะพนักงานบัญชีมาคอยจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและเอกสารต่างๆ ส่วนเรื่องการรับ-การจ่ายเงินคุณก็อาจจะรับผิดชอบด้วยตัวเองหรือจะใช้วิธีติดตามและทวงถาม รายการรับ-จ่ายเงินอยู่เป็นระยะๆ และตรวจสอบบัญชีเงินสด –เงินฝากธนาคาร แบบที่ไม่ให้ผู้รับผิดชอบรู้ตัวมาก่อน ก็อาจช่วยได้

รับทำบัญชี
รับทำบัญชี

วิธีการปิดงบการเงินถ้าจะถามเป็นขั้นตอน อันนั้นมันอาจจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวนะค่ะ แต่พอสรุปได้ดังนี้ค่ะ
1.บันทึกบัญชี รับ-จ่าย ประจำวัน
2.สรุปยอดประจำเดือน(ทำทุกๆ เดือน เหมือนกัน)
3.สิ้นปี ปรับปรุงยอดค้างต่างๆ เช่นรายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่างๆ
4.ปิดบัญชีข้างต้น โดยรวมยอดทั้งด้านเดบิตและเครดิต
5.นำรายได้หักค่าใช้จ่าย จะได้กำไรสุทธิทางบัญชี
***ดูยอดรายการปรับปรุง(ถ้ามี)ให้บวกกลับหรือหักออก***
6.นำกำไรสุทธิทางภาษีมาคูณอัตราภาษี
7.บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามคำตอบข้อ 6
8.ปิดบัญชีรายได้เข้ากำไรขาดทุน
9.ปิดบัญชีค่าใช้จ่าย(รวมภาษีเงินได้นิติที่บันทึกไว้)เข้ากำไรขาดทุน
10.ปิดผลกำไร(ขาดทุน) เข้ากำไร(ขาดทุน)สะสม
ลองดูนะค่ะแต่ถ้าจะให้ชัวร์ ลองปรึกษา สนงบัญชีดูค่ะ

+++ สินค้าต้องขออนุญาตนำเข้า +++

– ยาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป

– สารเคลนบิวเตอรอล

– สารอัลบิวเตอรอล หรือซัลบิวตามอล

– ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายเฉพาะที่ยังไม่สำเร็จรูป

– หิน

– รถยนต์ใช้แล้ว

– รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

– รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว

– เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้ว

– ทองคำเหรียญโลหะ

– โบราณวัตถุ

– เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี

– เครื่องพิมพ์ร่องลึก หรือเครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดถอดสี

– เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก

– เลื่อยโซ่

– ปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60%

รับทำบัญขี
รับทำบัญขี

กิจการที่เปิดใหม่หลายแห่ง เจ้าของกิจการมักจะจ้างสำนักงานบัญชีมาทำรายการให้มากกว่า แต่หากเจ้าของกิจการอยากจะมีส่วนในการจัดทำบัญชีด้วยตัวเอง แต่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีมาก่อนก็อาจจะเป็นปัญหาได้ เพราะในการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ ที่ต้องอาศัยความรู้ทางบัญชีโดยตรง อาจทำให้เจ้าของกิจการที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีเลือกที่จะจ้างสำนักงานบัญชีเข้ามาดูแลมากกว่าที่จะลงมือเสี่ยงทำเอง หากเจ้าของกิจการอยากมีส่วนร่วมในการดูแล ในเรื่องของการจัดทำบัญชีของกิจการด้วยตนเอง ลองเปลี่ยนเป็นคอยสอดส่องดูแล และสอบถามสำนักงานบัญชี ที่คุณจ้างให้จัดทำเพื่อให้ทราบถึงที่มาของรายการบัญชีต่างๆ ที่ได้บันทึกไว้ เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการบันทึกรายการค้าต่างๆ ซึ่งก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top