การบันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น

การบันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น

อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้ค่าหุ้น ?

ตอบ: การบันทึกทุนจดทะเบียน 
Dr. เงินสด XXX 
   ลูกหนี้ค่าหุ้น XXX 
Cr. ทุนจดทะเบียน XXX – 
เมื่อได้รับชำระค่าหุ้น 
Dr. เงินสด/ธนาคาร XXX 
Cr. ลูกหนี้ค่าหุ้น XXX

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 3, 2021

Scroll to Top