รับคืนและส่วนลดจ่าย 2 บันทึกบัญชี อยู่หมวดไหน งบอะไร ตัวอย่าง

รับคืนและส่วนลดจ่าย คือ (Returns and discounts)

รับคืนและส่วนลดจ่าย หมายถึง การที่กิจการขายสินค้า หรือให้บริการ กับลูกค้า แล้วลูกค้าต้องการคืนสินค้า หรือ มีการให้ส่วนลดลูกค้า จากกรณีสินค้าเสียหาย หรือสินค้าชำรุด เป็นต้น

ตัวอย่าการบันทึกบันทึกบัญชี รับคืนและส่วนลดจ่าย

1.เมื่อกิจการขายสินค้า หรือให้บริการแค่ลูกค้า

2.เมื่อกิจการได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว3.เมื่อลูกค้าต้องการคืนสินค้า หรือ ขอเงินคืนจากการบริการ โดยก่อนหน้านี้ลูกค้าชำระเป็นเงินสด

รับคืนและส่วนลดจ่าย อยู่หมวดไหน

รับคืนและส่วนลดจ่าย อยู่หมวด 4 รายได้

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 11, 2021

Leave a Comment

Scroll to Top