คำนวณกำไรต่อหุ้น มีวิธีการคำนวณอย่างไร

 

คำนวณกำไรต่อหุ้น มีวิธีการคำนวณอย่างไร

คำนวณกำไรต่อหุ้น มีวิธีการคำนวณอย่างไร

ตรวจพบว่ายื่นแบบ ภพ.30 ผิด ของเดือน พ.ย จริงๆต้องจ่ายภาษี 30,000 แต่ปรากฎว่ากรอกช่องผิดเป็นภาษีชำระเกิน ค่ะ และได้นำไปเป็นภาษีเครดิตในเดือนต่อไปแล้วด้วยค่ะ จนถึงปัจจุบัน ต้องทำอย่างไรดีค่ะ รบกวนด้วย

1.เดือน พ.ย. ต้องทำแบบยื่นเพิ่มเติม ใส่ช่อง 11 ชำระยอดภาษี 30,000 คิดอัตราค่าเบี้ยปรับตามที่สรรพากรกำหนดค่ะ2.ไม่ทราบว่าในเดือนถัดไป ที่นำเอาภาษีเครดิตไปใช้คุณมีชำระภาษีเพิ่มเติม หรือเครดิต

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top