ยื่นภ.ง.ด.91ผิด โดยได้รับเงินคืน 314 บาท จะแก้ไขอย่างไร

ยื่น ภ.ง.ด.91 ผิด โดยได้รับเงินคืน 314 บาท จะแก้ไขอย่างไรคะ

ตอบ: ยื่นแบบ ภงด.90 ใหม่โดยกรอกตัวเลขที่ถูกต้องในแบบหน้าสุดท้าย ข้อ10 จะมี ช่อง23 ให้กรอกภาษีที่ชำระไว้ตามแบบที่ยื่นครั้งแรกคะ

ยื่น ภงด.91 ผิดพลาดข้ามปีค่ะ ไม่ทราบว่าต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ในกรณีที่ยื่น แบบ ภงด.91 ข้ามปีนั้นจะต้องมีค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากกรมสรรพากรด้วยค่ะ โดยกิจการต้องบันทึกบัญชีปรับปรุงด้วย

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 3, 2021

Scroll to Top