ยื่นงบสิ้นปี ต้องยื่นตอนไหนค่ะ

 

ยื่นงบสิ้นปี ต้องยื่นตอนไหนค่ะ

ยื่นงบสิ้นปีต้องยื่นงบสตอนไหนค่ะ

ตอบ: กฏหมายกำหนดให้กิจการทุกกิจการที่มีหน้าที่ยื่นงบการเงิน ต้องยื่นงบการเงินไม่เกิน 150 วันทนับจากวันสิ้นรอบบัญชีค่ะ ถ้ากิจการใดยื่นเกินที่กำหนด เสียค่าเบี้ยปรับตามที่กฏหมายกำหนดค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top