สินค้าที่จะขายต่ำกว่าราคาทุนได้นั้น

สินค้าที่จะขายต่ำกว่าราคาทุนได้นั้น

มีสินค้าคงเหลือ จะปิดบริษัท โดยขายสินค้าต่ำกว่าทุน 80% ทำได้หรือเปล่า

สินค้าที่จะขายต่ำกว่าราคาทุนได้นั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนของกรมสรรพากรเท่านั้นค่ะ เช่น หมดอาย เสื่อมสภาพ ชำรุด เป็นต้นค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

มีสินค้าคงเหลือ 600,000 จะปิดบริษัท โดยขายสินค้าต่ำกว่าทุน 80% ทำได้หรือเปล่า

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top