ภาษีเงินได้ของกรรมการ เกี่ยวกับกิจการหรือไม่

รายได้ของกรรมการที่รับจากที่อื่น เกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่

ตอบ: ในกรณีที่เป็นรายได้ส่วนตัวของกรรมการไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการค่ะ แต่ถ้ารายได้ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของบริษัท ต้องให้กิจการรับรู้รายได้ด้วยค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top