มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า

มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า

มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า

มีรายได้ที่ปรึกษา ถ้าเกินปีละ 1,800,000 บาท ต้องทำอย่างไร

ถ้ารายได้ต่อปีเกิน 1,800,000 ต่อปี ต้องยื่นเรื่องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจด Vat ด้วยค่ะ และต้องยื่น แบบ ภ.พ.30 เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ถ้าเรามีรายได้จาก 40(8) แล้วไม่มีใบเสร็จ หักเหมาได้กี่เปอร์เซนต์

80 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีเอกสารก้ต้องรวบรวมมาหักค่าใช้จ่ายตามจริง

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 3, 2021

Scroll to Top