สินค้าส่งออก ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

สินค้าส่งออก ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

รายได้จากการส่งออกสินค้าหรือบริการ เป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top