การเสียภาษีธุรกิจ BOI

 

เนื้อหาของเรื่อง

การเสียภาษีธุรกิจ BOI

บริษัทดำเนินธุรกิจ BOI ให้กรรมการกู้เงิน แล้วมีรายได้ดอกเบี้ยต้องเสียภาษีไหมค่ะ ถ้าเสียต้องเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะหรือป่าว

ตอบ : ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและยื่นแบบ ภธ.40 ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top