ภาษีซื้อ คือ (Vat)

[Total: 1018 Average: 5]

ภาษีซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เข้าระบบภาษี) ได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ที่เป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (อยู่ในระบบภาษี) เมื่อซื้อสินค้า หรือชำระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน


บทความแนะนำ : -------------------------

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีซื้อ

1.เมื่อซื้อสินค้า หรือ บริการที่มีภาษีซื้อ

 2.เมื่อกิจการมีการคืนสินค้า

3.เมื่อกิจการต้องการ ปิดบัญชีภาษีซื้อ แล้วภาษีเยอะกว่าภาษีขาย ณ วันที่ 31 ม.ค. 62 

ภาษีซื้อ คือ (Vat)
 
โทร.081-931-8341

ใส่ความเห็น