ภาษีซื้อ (Input Tax) คือ

ภาษีซื้อ คือ ?

ภาษีซื้อ (Input Tax) คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือให้บริการที่จดทะเบียน และนำส่งให้กรมสรรพากรในแต่ละเดือน โดยยึดหลักการภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนไหน ให้ถือเป็นภาษีซื้อของเดือนนั้นๆ

ภาษีซื้อ บันทึกบัญชี ?

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อ อยู่หมวดไหน ?

ภาษีซื้อ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ภาษีซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เข้าระบบภาษี) ได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ที่เป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (อยู่ในระบบภาษี) เมื่อซื้อสินค้า หรือชำระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีซื้อ

1.เมื่อซื้อสินค้า หรือ บริการที่มีภาษีซื้อ

 2.เมื่อกิจการมีการคืนสินค้า

3.เมื่อกิจการต้องการ ปิดบัญชีภาษีซื้อ แล้วภาษีเยอะกว่าภาษีขาย ณ วันที่ 31 ม.ค. 62 

ภาษีซื้อ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top