งานวิจัย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

งานวิจัย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

งานวิจัยถ้าเป้นการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีเงินได้ในประเทศไทย ต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 3

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 30, 2021

Scroll to Top