ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ

ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ

ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ

ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ

ตอบ: ในกรณีที่ ภ.ง.ด.1 ถ้าไม่มีพนักงานที่ต้องเข้าข่ายต้องเสียที่ภาษีก็ไม่ต้องยื่นภาษีค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top