การยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่

ยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่ ต้องยื่นเมื่อไหร่

ภ.ง.ด.51 คืองบประมาณกำไรขาดทุนครึ่งปี กิจการที่เปิดขึ้นในปีแรกได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบค่ะภ.ง.ด.50 คือแบบที่ทุกกิจการต้องยื่นทุกสิ้นรอบงวดระยะเวลาบัญชี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top