ผลเสียของการไม่ยื่น แบบ ภงด. 51

ผลเสียของการไม่ยื่น แบบ ภงด. 51

ผลเสียของการไม่ยื่น แบบ ภงด. 51

ผลเสียของการไม่ยื่น แบบ ภงด. 51

ถ้าไม่ยื่นแบบ ภงด.51 จะมีผลอย่างไรบ้างคะ แล้วถ้ายื่นช้ากว่ากำหนดจะเป็นไรไหม?
+++ถ้าไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนด และมีภาษีต้องชำระนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ การไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลามีความผิดทางอาญาฐานฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top