ปิดกิจการ แต่มีสินค้าคงเหลือทำยังไงดี

ปิดกิจการแต่มีสินค้าเหลือ

ปิดกิจการ แต่มีสินค้าคงเหลือทำยังไงดี

ปิดกิจการ แต่มีสินค้าคงเหลือทำยังไงดี

ควรเปิดใบกำกับภาษีขายสินค้า ที่มีอยู่ให้หมดก่อนปิดกิจการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Scroll to Top