ยื่นภาษีถูกต้อง แต่ทางสรรพากรขอเรียกภาษี

8

ให้ญาติเช่าที่เพื่อการค้าขาย เรายื่นภาษีถูกต้อง ภายหลังได้รับคืนภาษีบางส่วน

ให้ญาติเช่าที่เพื่อการค้าขาย เรายื่นภาษีถูกต้อง ภายหลังได้รับคืนภาษีบางส่วนแต่ทางสรรพากรขอเรียกภาษีคืนเราต้องทำไง

ลองไปติดต่อกับกรมสรรพากรโดยตรงจะแน่นอนกว่า ว่าติดปัญหาอะไร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top