ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อทำบัญชี

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อทำบัญชี

          สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อทำรายการบัญชีนั้น แน่นอนว่าผู้ทำจะสามารถทราบถึงในส่วนของความก้าวหน้าต่างๆของกิจการที่เป็นอยู่ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังทราบถึงในส่วนของการดำเนินการและสถานะการเงินของกิจการได้อย่างละเอียด ทำให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารนั้นมีข้อมูลในการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ และสามารถควบคุมการเงินได้ดียิ่งขึ้น
          โดยที่ฝ่ายบริการจะทราบด้วยว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้าง สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา เราก็จะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงในส่วนใด เพื่อให้อนาคตดีขึ้น ผู้ที่ใช้ข้อมูลทางบัญชีนั้นมีดังต่อไปนี้ Stockholder หรือว่าผู้ถือหุ้น ในส่วนนี้ ผู้ถือหุ้นจะเป็นคนที่นำเงินต่างๆมาทำการลงทุนในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินสดหรือว่าในส่วนของสิ่งของ โดยผู้ที่ถือหุ้นต้องรู้ด้วยว่าการดำเนินการเป็นอย่างไร ได้กำไรเท่าไหร่หรือว่าขาดทุนเท่าไหร่ เพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างถูกต้อง Creditor หรือ เจ้าหนี้ ในส่วนนี้เจ้าหนี้ก็คือคนที่ให้กู้เงิน และให้เครดิตต่างๆต่อกิจการ โดยเจ้าหนี้จะทราบถึงความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าของกิจการนั้นๆ เพื่อให้กู้เงินตามกำลังที่สามารถจะผ่อนชำระหนี้ได้ตามข้อตกลง Management Team หรือ ผู้บริหาร จะเป็นผู้ที่ได้รับผลตอบแทน และต้องสนใจในเรื่องของผลประกอบการต่างๆของกิจการ พร้อมทั้งหากว่ามีผลการประกอบการที่ดี และมีฐานะการเงินที่มั่นคง ก็จะได้รับผลตอบแทนจากกิจการที่ดีด้วยเช่นกัน Competitor หรือ คู่แข่งขัน ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องการที่จะทราบการวางแผน เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งในธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อสร้างความอยู่รอดในกิจการของตัวเอง หากวางแผนไม่ดี ก็อาจจะทำให้กิจการต่างๆล้มเหลวได้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆ Employee หรือ พนักงาน จะได้รับผลตอบแทนจากกิจการเป็นเงินเดือน และโบนัสรวมถึงความมั่นคงหากกิจการนั้นดี แต่หากว่ากิจการไม่ดี พนักงานก็อาจจะอดโบนัสหรือเงินเดือนอาจจะลดลง Customer หรือ ลูกค้า ก็คือคนที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าจากกิจการต่างๆ โดยพิจารณาถึงความต้องการและการบริการ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการโดยใช้เงินเป็นการแลกเปลี่ยน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อทำบัญชี
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top