ประโยชน์ของการบันทึกบัญชีสำหรับกลุ่มบุคคลที่หลากหลายและมีส่วนเกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการบันทึกบัญชีสำหรับกลุ่มบุคคลที่หลากหลายและมีส่วนเกี่ยวข้อง

            เมื่อเอ่ยถึงคำว่าบัญชี หลายคนที่ไม่เคยเรียนบัญชีมาก่อนอาจจะรู้สึกว่ายาก น่าจะเป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีที่เรียนจบมาโดยตรง แต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้เรียนจบทางด้านบัญชีมาก็สามารถทำบัญชีอย่างง่าย ๆ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ ซึ่งวันนี้เราจะมาดูว่าใครบ้างที่มักจะทำบัญชีอย่างง่ายแต่ช่วยได้มากในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน
1.มนุษย์เงินเดือนทั่วไป หลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน อาจต้องทำบัญชีส่วนตัวไว้ในแต่ละวัน โดยบางคนอาจใช้สมุดเล่มเล็ก ๆ พกติดตัวไว้ เพื่อจดรายการค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าขนมเด็ก ๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของรายรับหากมีเข้ามาพวกเขาก็จะจดไว้เช่นกัน เช่น รายได้ค่าเช่าบ้าน เงินเดือน รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ รายได้จากการรับจ้าง เป็นต้น ซึ่งคนที่ละเอียดหน่อยก็จะทำการบันทึกทุกรายการอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง หลังจากนั้นพวกเขาก็จะทำการปิดยอดในแต่ละวัน หรือบางคนจะทำเป็นรายเดือนเพื่อสรุป รายได้กับค่าใช้จ่ายโดยการนำมาหักลบกัน เพียงเท่านี้พวกเขาก็จะรับรู้รายรับรายจ่ายของตนและนำมาวางแผนการเงินได้แล้ว
2.เจ้าของธุรกิจรายย่อย การทำธุรกิจรายย่อย เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร หากได้ทำบัญชีไว้ก็จะช่วยควบคุมต้นทุนได้ เจ้าของธุรกิจรายย่อยสามารถจดบันทึกรายรับและรายจ่ายรายวัน เพื่อจะได้ทราบผลกำไรต่อวัน และยังสามารถใช้เป็นสถิติในการขายในแต่ละวันได้ด้วยว่าวันไหนขายดีหรือไม่ดีอย่างไร โดยหลักการทางบัญชียังเหมือนเดิมอย่างง่าย ๆ โดย การเก็บบิลค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปไว้เพื่อนำมาบันทึกบัญชี และควรทำทุกรายการไม่ให้ตกหล่น เช่น เมื่อซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร หรือซื้อเสื้อผ้ามาขาย เป็นต้น ง่าย ๆ เพียง จดบันทึกลงไปในสมุดแยกเป็นสองด้านคือด้านรับและด้านจ่าย หลังสิ้นสุดในแต่ละวันให้นำมาหักลบกันส่วนต่างจะทำให้ทราบว่ามีกำไรหรือขาดทุน ซึ่งจะช่วยให้บริหารต้นทุนได้ต่อไป
3.นิสิตนักศึกษา ปัจจุบันนิสิตนักศึกษาเริ่มหารายได้ระหว่างเรียนมากขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว บางคนใช้เวลาว่างไปขายของตามตลาดนัด หรือไม่ก็รับจ้างเขียนบทความ พิมพ์งาน หรืออาจจะเป็นการไปขายของในช่วงวันหยุด ซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องมีรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมทางธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งนิสิตนักศึกษาสามารถนำรายได้และค่าใช้จ่ายมาบันทึกให้เป็นกิจลักษณะ ตามหลักการบัญชีอย่างง่าย ซึ่งเมื่อนิสิตนักศึกษาปิดยอดในแต่ละเดือนแล้วจะเห็นว่าตนเองสามารถทำรายได้เพิ่มระหว่างเรียนไปด้วยได้อย่างไร ซึ่งคนที่บันทึกบัญชีไว้ก็จะได้รับความภูมิใจที่เห็นยอดเงิน การทำเงินสร้างรายได้ของตนเองที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ประโยชน์ของการบันทึกบัญชีสำหรับกลุ่มบุคคลที่หลากหลายและมีส่วนเกี่ยวข้อง
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top