ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่มีอยู่ เมื่อไร

ราคาในทางบัญชีของสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินนั้นสูงกว่ามูลค่าตามความเป็นจริง

               สินทรัพย์จะด้อยค่าก็ต่อเมื่อ ราคาในทางบัญชีของสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินนั้นสูงกว่ามูลค่าตามความเป็นจริง หรือจากการได้รับคืนจากการขายสินทรัพย์กิจการจะต้องประเมินว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หรือกิจการจะต้องประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้รับคืนจากสินทรัพย์ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 29, 2021

Scroll to Top