ประเภทฝากประจำ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Fixed Account

ประเภทฝากประจำ

ประเภทฝากประจำ คือ ?

ประเภทฝากประจำ (Fixed Account) คือ การฝากเงินประเภทหนึ่งกับธนาคารโดย ผู้ฝากจะต้องฝากเงินกับธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลา และอาจไม่ได้รับดอกเบี้ยหากผู้ฝากมีการเบิกถอนก่อนระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทฝากประจำ อยู่หมวดบัญชี ?

ประเภทฝากประจำ อยู่หมวดบัญชี 1

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 4, 2022

Scroll to Top