ประเภทกระแสรายวัน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Current Account

ประเภทกระแสรายวัน

ประเภทกระแสรายวัน คือ (Current Account)

ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) คือ บัญชีที่มีความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับกิจกรรมประจำวันของธุรกิจที่ต้องการความสะดวก โดยสามารถเบิกถอนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้โดยการสั่งจ่ายเช็ค อีกทั้งผู้ฝากยังสามารถขอเปิดวงเงินกู้ชนิดเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ได้ที่บัญชีนี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เจ้าของบัญชีเบิกเกินวงเงินในบัญชีไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top