ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Estimate corporate income tax

ประมาณการภาษีเงินได้

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่หมวดไหน ในงบอะไร และการบันทึกบัญชี

ประมาณการภาษีนิติบุคค อยู่ในหมวดสินทรัพย์ และอยู่ในงบดุล

วิธีบันทึกบัญชี

Dr ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
Cr เจ้าหนี้สรรพากรทรัพย์ อยู่ในงบดุล

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top