บัญชีแยกประเภท คือ ( Ledger )

บัญชีแยกประเภท (Ledger) คือ บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นของกิจการไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งกระทำหลังจากบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแยกประเภทบัญชีจะทำให้บัญชีของกิจการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการค้นหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาด

บัญชีแยกประเภท คือ ( Ledger )

Last Updated on สิงหาคม 26, 2021 by pangpond

Scroll to Top