เพิ่งเปิดบริษัท ต้องบันทึกทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

เพิ่งเปิดบริษัทค่ะ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

ตอบ: ติดต่อได้ที่สำนักงานบัญชีค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top