ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อจะทำอย่างไร

ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

บริษัท ซื้อทรัพย์สินบริจาคให้สถานศึกษา ของรัฐลงรายงานภาษีซื้อหรือไม่
ตอบ : บริจาคสินค้า (สินทรัพย์) ให้รัฐ ต้องเสียภาษีขาย และใบกำกับภาษีซื้อ ไม่สามารถนำไปขอคืนได้
อย่างไรก็ตามสามารถนำต้นทุนไปเป็นรายจ่าย ในการคำนวณภาษีเงินได้ินิติบุคคลได้ สามารถดูได้จาก
http://www.rd.go.th/publish/28871.0.html

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Leave a Comment

Scroll to Top