ที่ตั้ง สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม นนทบุรี 2 ข้อ

ที่ตั้ง สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม นนทบุรี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
9/319 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-5950334-5  โทรสาร : 02-5950336
อีเมล : moi_nonthaburi@industry.go.th

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 30, 2021

Scroll to Top