ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว คือ ( Issued and Paid-up Sheare Capital )

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว คือ ( Issued and Paid-up Sheare Capital )

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ( Issued and Paid-up Sheare Capital ) หมายถึง จำนวนเงินที่เจ้าขอกิจการหรือหุ้นส่วนทำการชำระเงินแล้วเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการของกิจการ โดยกฏหมายกำหนดให้ต้องชำระเงินอย่างน้อย 25% ของจำนวนหุ้น ที่ตัวเองถืออยู่

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 30, 2021

Scroll to Top