ทำงานกับบริษัท เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3% ตลอดเลย

ทำงานกับบริษัท เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3% ตลอดเลย

ทำงานกับบริษัท เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3% ตลอดเลย

สงสัยครับ ทำงานกับบริษัท software ที่หนึ่ง เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3%

สงสัยครับ ทำงานกับบริษัท software ที่หนึ่ง เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3% ตลอดเลย สงสัยมากครับ ว่าหัก ณ ที่จ่ายเกี่ยวข้องกับเงินเดือนด้วยหรอ

ในกรณีนี้คิดว่าท่านต้องเป็นผู้ที่รายได้ต่อเดือนค่อนข้างสูง ถ้าในลักษณะอย่างนี้ท่านรับจ้างเขียน Sofware บริษัทมีสิทธิหัก ณ ที่จ่าย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Last Updated on กันยายน 21, 2021 by pangpond

Scroll to Top