ถ้าไม่ได้ระบุวันเดือนปีในการหักภาษีณที่จ่ายในแบบต้องทำอย่างไร

ถ้าไม่ได้ระบุวันเดือนปีในการหักภาษีณที่จ่ายในแบบต้องทำอย่างไร wanwan011


ถ้าไม่ได้ระบุวันเดือนปีในการหักภาษีณที่จ่ายในแบบต้องทำอย่างไร
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top