ต้นทุนอาหาร

[Total: 55 Average: 4.9]

ต้นทุนอาหารบันทึกเป็นค่าอะไรดีค่ะ wanwan012


ตอบ: ต้นทุนอาหารต้องบันทึกเป็นค่าวัตถุดิบค่ะ wanwan012 wanwan029

ต้นทุนอาหาร
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top