ต้นทุนขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง

–  สินค้าคงเหลือต้นงวด
–  ซื้อสินค้าสำเร็จรูป
–  ซื้อสินค้าสำเร็จรูป
–  ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า-ส่งออก
–  ค่าขนส่ง
–  ส่งคืนและส่วนลดรับ
–  สินค้าคงเหลือปลายงวด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top