ต้นฉบับสำหรับธนาคาร คือ (For Bank)

[Total: 114 Average: 5]

ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank) หมายถึง หนังสือหรือเอกสารสำคัญที่เป็นฉบับจริงและธนาคารทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ เช่น หนังสือค้ำประกัน หนังสือเงินกู้ เป็นต้น


บทความแนะนำ : -------------------------

ต้นฉบับสำหรับธนาคาร (For Bank)
 
โทร.081-931-8341