ดอกเบี้ยรับ 4 อยู่หมวดไหน หมายถึง คือ Interest Credit บันทึกบัญชี

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ คือ

ดอกเบี้ยรับ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นบัญชีที่อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ เป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากจะได้รับ เมื่อมีการคืนเงินต้นที่กู้ยืมไป คืนให้กับกิจการ

ดอกเบี้ยรับ หมวดบัญชี

ดอกเบี้ยรับ อยู่หมวด 4 รายได้

ตัวอย่างการการบันทึกบัญชี ดอกเบี้ยรับ

1.เมื่อถึงวันที่ต้องรับรู้รายได้ แต่ยังไม่ได้ดรับชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จึงต้องลงบัญชีเพื่อรับรู้รายได้2.เมื่อได้รับเงินสดค่าดอกเบี้ยแล้ว

ดอกเบี้ยรับ อยู่หมวด 4 รายได้

ดอกเบี้ยรับ ที่ได้จากกิจการแล้วนำไปให้คณะกรรมการ ในบรัษัทกู้ยืมจะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่

ในกรณีนี้กิจการจะต้องมีรายได้เกิดขึ้นค่ะ ต้องนำรายได้จากเงินที่ให้กรรมการกู้ยืมนำมาคำนวณเงินได้นิติบุคคลด้วย

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 17, 2021

Leave a Comment

Scroll to Top