ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ตอบ : ดอกเบี้ยธนาคารที่กิจการกู้ยืมมานั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสรรพากรกำหนดค่ะ ถึงจะสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 3, 2021

Scroll to Top