ซื้อ โต๊ ตู้ เตียง ให้พนักงานชาวต่างชาติพักที่บ้านพัก

[Total: 75 Average: 5]

ซื้อ โต๊ ตู้ เตียง ให้พนักงานชาวต่างชาติพักที่บ้านพัก ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท และนอนคาตจะนำไปใช้ในบริษัท จะบันทึกเป้นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ค่ะ wanwan022


ซื้อ โต๊ ตู้ เตียง  ให้พนักงานชาวต่างชาติพักที่บ้านพัก
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top