ซื้อเครื่องแฟ็กซ์มาใช้ในสำนักงาน

 

ซื้อเครื่องแฟ็กซ์มาใช้ในสำนักงาน

ซื้อเครื่องแฟ็กซ์มาใช้ในสำนักงาน จะเคลมแวทได้เป่า

เครื่องแฟ็กซ์สามารถนำมาใช้ในการเคลม Vat ได้คะ เพราะถือว่าเป็นเครื่องใช้สำนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการ แต่ถ้าเป็นจำพวก ค่าขนม ค่าน้ำ ค่ากระเป๋า ถึงแม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการจริงๆ แต่ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ จึงไม่สามารถน้ำมาใช้ในการเคลม Vat ได้คะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 30, 2021

Scroll to Top