ชนิดของต้นทุนมาตรฐาน ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Types of standard Cost

ชนิดของต้นทุนมาตรฐาน

ชนิดของต้นทุนมาตรฐาน

ชนิดของต้นทุนมาตรฐาน คือ ( Types of standard Cost )

ชนิดของต้นทุนมาตรฐาน (Types of standard Cost)
ชนิดของต้นทุนมาตรฐานแบ่งเป็น 3 ชนิด
มาตรฐานพื้นฐาน (Basic Standards) คือมาตรฐานที่คงที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานาน เป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นเวลาหลายปี ประโยชน์ของมาตรฐานชนิดนี้จะทำให้การดำเนินงานจริงมีความสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับใช้ในการหาแนวโน้มของการปฏิบัติงานในระยะเวลาหลายปี เพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสำหรับกิจการที่สถานการณ์สภาพแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลง
มาตรฐานแบบสมบูรณ์ (Perfecftion Standards) คือมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน มาตรฐานชนิดนี้ เป็นมาตรฐานในความตั้งใจของผู้เป็นเจ้าของกิจการ ไม่เหมาะกับการปฏิบัติงานจริง เพราะผลการปฏิบัติงานจริงจะออกมา 100% เป็นไปได้ยาก
มาตรฐานปัจจุบันที่สามารทำได้ (Currently Attainable Standards) คือมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสามารถทำได้ ณ ระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานชนิดนี้จะต่ำกว่ามาตรฐานแบบสมบูรณ์ โดยยอมรับให้มีงานเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในระดับที่เหมาะสม มาตรฐานนี้ถือว่าเป็นมาตรฐาน ณ ระดับการผลิตปกติ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top