ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่า Overhead ที่จ่ายให้ต่างประเทศ

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่า Overhead ที่จ่ายให้ต่างประเทศ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่า Overhead ที่จ่ายให้ต่างประเทศ

ค่า Overhead ที่จ่ายให้ต่างประเทศต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือป่าว

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 3, 2021

Scroll to Top