จะลงเป็นค่าใช้จ่ายอะไร

จะลงเป็นค่าใช้จ่ายอะไรค่ะ สำหรับค่าเครื่องเขียน หมึกคอม ต้องบันทึกเป็นค่าอะไรค่ะ wanwan028


ตอบ: ค่าเครื่องเขียนและเเบพิมพ์ก้ได้ค่ะ wanwan012

จะลงเป็นค่าใช้จ่ายอะไร
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top