จดทะเบียนนิติบุคคลใช้คอนโดเป็นสถานที่ตั้งได้ไหมค่ะ

จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถใช้คอนโดเป็นสถานที่ตั้งของกิจการได้ไหมค่ะ wanwan038


ตอบ: ได้ค่ะ แต่ต้องมีเอกสารของเจ้าบ้านยินยอมให้ใช้จดจัดตั้งได้ค่ะ wanwan012

จดทะเบียนนิติบุคคลใช้คอนโดเป็นสถานที่ตั้งได้ไหมค่ะ
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top