งบทดลอง #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Trial Balance

งบทดลอง

งบทดลอง คือ (Trial Balance)

งบทดลอง (Trial Balance) หมายถึง งบการเงินที่ทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี จากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอ  จากรายการค้าทุกรายการ  ผลรวมด้านเดบิต ของทุกบัญชีควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุกๆ

ในกรณีที่งบการเงิน กับ ภ.ง.ด. 50 ไม่ตรงกัน ต้องทำอย่างไร

ต้องปรับปรุงงบการเงิน และ ภ.ง.ด.50 ให้ตรงกัน

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 4, 2022

Scroll to Top